Tottori

Kagikake Pass

Hakuto Shrine

Shoji Ueda Museum of Photography

Uradome Coast

Mt. Daisen

Shirakabe dozo gun

Warabekan

Eshima Ohashi Bridge

Sanbutsuji Temple

Tottori Prefectural Flower Park, Hanakairo

Tottori Sand Dunes

The Sand Museum