Yamaguchi

Hofu Tenmangu Shrine

SL Yamaguchi

Kaikyokan

Akama-jingu Shrine

Rurikoji

Former Castle Town in Hagi

Motonosumi Inari Shrine

Beppu Benten Pond

Kintai Bridge

Tsunoshima Bridge

Kanmon Pedestrian Tunnel

Akiyoshido Cave