Ibaraki

Lake Kasumigaura

Hitachi Kamine Park

Oarai Isosaki Shrine

Ryujin Big Suspension Bridge (Ryujin-Gorge)

Lake Senba

Kashima-Jingu Shrine

Oarai Marine Tower

Tsukuba Space Center

Aqua World

Mt Tsukuba

Ushiku Daibutsu

Fukuroda waterfalls

Hitachi sea side park