Kochi

Sunday Market

Chikurinji Temple

Kochi Castle

Kashiwajima (Island)

Ryugado

Cape Ashizuri

Niyodo River

Shimanto river

T-Shirts Exhibition

Katsurahama

Muroto UNESCO Global Geopark

Yosakoi Festival