Gifu

Kisosansen Park

Mount Norikuradake

Gujo Hachiman Castle

Chiyoho-Inari Shrine

Aqua Totto Gifu

Yoro waterfall

Food Replicas

Bokka no Sato

Shinhotaka Ropeway

Hirayu Waterfall Ice Festival

Takayama Historic District

Shirakawa-go